Styret og verv

Styret 2023-2024

Dag Jacobsen 
Leder
Epost:  infovsmk@gmail.com
Telf.: 92255988
Andreas Lossiue
Styremedlem og ansvarlig instrumenter 
Epost:  andreas.lossius@gmail.com
Telf.: 93068515
Helena Kruse-Jensen
Styremedlem
Epost:  krusejensen@gmail.com
Telf.: 48236484
 Lili Zhang
Styremedlem og kontakt for   Musikklærerne
Epost: lili@sachse-zhang.com
Telf.: 96682119
Trond Fladvad
Styremedlem
Epost:  trond.fladvad@storebrand.no
Telf.:92897173
Amanda Roberts
Styremedlem og ansvarlig uniformer
Epost: amanda.roberts@pearlgroup.no
Telf.: 41471789
Søk
Driftes av Styreportalen AS