Korpsåret

Korpset har normalt følgende faste aktiviteter og arrangementer. Eksakte datoer er gjengitt i Korspkalender høst 2013 

Vårsemesteret

Kick-off seminar for aspiranter og juniorer

Dette seminaret er et introduksjonsseminar til for høstens aspiranter der de møter og får spille med juniorkorpset. Aspiranter og juniorkorpset deltar. Seminaret holdes vanligvis første lørdag eller søndag etter skolestart, og avsluttes med en minikonsert/korpskafé (kaffe/kjeks) for foresatte. Etter kick-off blir høsten aspiranter normalt overført til juniorkorpset, se mer om samspill under. Dersom det samtidig er overgang for musikanter fra junior- til hovedkorps, skal ikke musikanter som forlater juniorkorpset delta på seminaret.

Samspill oppstart

Oppstart for samspill for junior- og hovedkorps er første torsdag etter kick-off seminaret.

Individuell instruksjon

Starter opp mandag etter første samspill.

Årsmøte

Korpsets øverste myndighet, holdes innen 1. mars. Se vedtektene mht. saksliste. Innkalling skal skje i god tid, senest 3 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer og valgkomitéen forslag må være korpsstyret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer må sendes ut til foresatte senest 1 uke før årsmøtet. Alle musikanter har rett til å møte på årsmøtet, og samspillet avsluttes derfor tidligere slik at musikanter som ønsker kan delta på årsmøtet. Musikanter over 15 år har stemmerett, kun en stemme per musikant. Foresatte kan stemme for musikanter som er under 15 år eller når musikanten ikke møter. NB. Vårens kontingent må være betalt for å kunne stemme på årsmøtet.

Seminar Hovedkorps

Vanligvis i mars.

Huskonsert

Holdes en gang i løpet av våren, gjerne i slutten av mars eller begynnelsen av april. Musikantene spiller enkeltvis eller i mindre instrumentgrupper.

Marsjseminar/forberedelse

Marsjforberedelsene innledes ofte med et lørdag- eller søndagsmarsjseminar i begynnelsen av april. Deretter er det normalt marsjøvelse på alle torsdager frem til 17. mai. Det kan virke mye, men det er vanskelig å marsjere og spille samtidig så det kreves mye trening, også for juniorene.

Uniformsbyttedager

Slutten av mars, 2 torsdager før øvelsen og i pausen. 1. torsdag: Hovedkorpset for å få inn de mindre uniformene til junioren. 2. torsdag: Juniorkorpset (som har uniform) for å få inn de mindre uniformene til de juniorene som skal få utdelt uniform på Stjernedryss.

Stjernedryss

Utdeling av årsstjerne, medaljer, dusk til lue, 10 års pokal samt maljeskjold og blomster til musikanter som slutter. Juniorer (siste høsts aspiranter) får utdelt sin uniform og aspirantsekk. Opprinnelig en egen konsert en søndag i begynnelsen av mai. I senere tid er dette lagt til siste marsjøvelse før prøvetoget da musikanter stiller i uniform. Korpset spiller en liten konsert for foreldrene. NB! Husk å trekke 15 familier som skal levere 20 påsmurte rundstykker til 17.mai-frokosten.

17. mai arrangementer

Prøvetog. Korpset deltar i Vinderen skoles prøvetog, vanligvis kl. 12 siste skoledag før 17. mai. Korpset rekrutterer fra Svendstuen og Slemdal skole siden de ikke har egne korps. Korpset har etter forespørsel spilt i Svendstuens prøvetog kl. 9, men dette avtales fra år til år. 17. mai. Korpset spiller på skolens flaggheising. Deretter er det felles frokost i Samlingssalen for musikanter, foreldre og søsken. De senere år har korpset bestilt busstransport for korpset til byen. Korpset deltar på Vinderen skolens 17.mai-arrangement på ettermiddagen ved at de spiller i lokaltoget, og evt. et par låter i skolegården direkte etter toget.

Vårens loppemarked

Vanligvis siste helg i mai.

Rekrutteringskonsert

Minikonsert/introduksjon til korpset på Vinderen, Slemdal, Svendstuen og Oslo Montesorri skole rett etter 17. mai. Tid må avtales i god tid med skolene.

Korpstur

Hovedkorpset drar på korpstur umiddelbart etter at skolen er slutt, vanligvis 5-7 dager avhengig av reisemål. Juniorkorpset har egen avslutning med for eksempel pizza og Bowling siste torsdag med samspill.

Høstsemesteret

Samspillet starter vanligvis andre uke etter skolestart. Individuell instruksjoner starter normalt opp uken etter første samspill og etter at alle aspiranter er på plass. Da vet man behovet for instruksjonstimer på ulike instrumenter og kan sette opp timeplanen for instruksjonstimer. Individuell instruksjon er hovedsakelig på mandager.

Seminar

Høstens seminar legges ofte til september som et overnattingsseminar, tidligere kun for hovedkorpset, men i senere år har man også hatt med juniorkorpset en eller begge dager.

Høstens loppemarked

Vanligvis siste helg i oktober. NB! Vi prøver å unngå Færder-seilasen, Oslo Musikk festival eller andre større arrangementer.

Huskonsert

Holdes i løpet av høsten, oktober/november. Musikantene spiller enkeltvis eller i mindre instrumentgrupper.

Ca 1. desember, julegrantenning på Vinderen skole i regi av Venneforeningen

Korpset spiller under skolens julegrantenning.

Advents konsert/julekonsert

Korpset spiller. Lett servering