Strategiplan

Strategiplan

For at korpset vårt skal vokse og ha suksess, er det viktig med en god plan. Den magiske nøkkelen her er å ha en god strategiplan.

Denne planen gir oss klare regler og mål å følge. Den hjelper oss med å planlegge ting på lang sikt og sørger for at vi bruker ressursene våre på en smart måte. Når vi får alle medlemmer, foresatte og de som er involvert i korpset med i dugnaden med å lage en strategiplan blir alle mer engasjert.

Strategiplanen er også viktig når vi snakker med andre som samarbeider med oss. Den hjelper oss med å forstå hverandre bedre og sørger for at samarbeidet vårt går bra. Og det beste av alt er at strategiplanen er helt nødvendig for å stadig gjøre korpset vårt bedre.

Så kort sagt, strategiplanen gir oss retningen vi trenger, nyttige tips og grunnlaget for å oppnå suksess sammen!

Strategiplanen godkjent på årsmøte 15. februar 2024 Strategiplan
Søk
Driftes av Styreportalen AS