Sommerturer

Sommertur

Hvert år før sommerferien arrangerer korpset en herlig helgetur for aspiranter og juniorer.

I tillegg arrangerer vi en litt lengre tur til utlandet for hovedkorpset, med det formål å skape et positivt sosialt fellesskap og gi musikantene nødvendig motivasjon og inspirasjon.

Vi ønsker gjerne at foreldre blir med på disse turene for å styrke samhørigheten, bygge gode relasjoner og ha det gøy sammen. Normalt sett bidrar korpset økonomisk for å støtte opp om denne flotte opplevelsen.
Søk
Driftes av Styreportalen AS