Vinderen Skoles Musikkorps Årsmøte 2024

Søndag, 18 Februar 2024

Vinderen Skoles Musikkorps avholdt sitt årsmøte den 15. februar 2024 ved Vinderen Skole. Møtet, ledet av korpsleder Dag Jacobsen, markerte en enstemmig godkjenning av både årsberetningen for 2023 og regnskapet. Budsjettet for 2024 og strategiplanen ble også enstemmig vedtatt.

Dag Jacobsen ble gjenvalgt som korpsleder for et nytt år, og Lily Zhang ble valgt inn som nytt styremedlem for en periode på to år. Årsmøtet fremhevet korpsets vedvarende innsats for stabilitet og vekst, med vedtak som styrker både nåværende virksomhet og planer for fremtiden.

Styret vi jobbe med å få flere tillitsvalgte til neste årsmøte. Det ble også informert om korpsets nye håndbok, årshjul, terminliste, og den nye nettsiden. Protokoll fra årsmøtet
Oversikt over nytt styre 

Søk
Driftes av Styreportalen AS