Vinderen Skoles Musikkorps i Oslo søker etter dirigent

Mandag, 10 Juni 2024

Vinderen Skoles Musikkorps (VSMK), et korps i vekst som snart feirer sitt 100-årsjubileum, søker etter en ny dirigent med oppstart i august 2024. Da vår nåværende dirigent for juniorkorpset skal flytte, ønsker vi å finne en dyktig og engasjert leder som vil bidra til å videreføre vår musikalske arv og engasjement.

VSMK tilbyr musikkundervisning av høy kvalitet i et inkluderende miljø som både inspirerer og skaper spilleglede. Vi er opptatt av å være synlige i lokalmiljøet gjennom deltakelse i konkurranser, konserter og lokale arrangementer, inkludert 17. mai-toget.

Som dirigent vil du lede samspillet på torsdager samt delta på avtalte seminarer, konkurranser og konserter gjennom sesongen. Lønn etter avtale.

Send din søknad med CV til:
Vinderen skoles musikkorps v/ instruksjonsansvarlig
Lili Zhang
E-post: infovsmk@gmail.com
Frist 1. juli

Bli med på å forme fremtiden til Vinderen Skoles Musikkorps!

 https://www.vsmk.no

Søk
Driftes av Styreportalen AS