Instruktør for Grovmessing ved Vinderen Skoles Musikkorps

Mandag, 10 Juni 2024

Vinderen Skoles Musikkorps søker en dyktig og engasjert instruktør for grovmessing. Øvingsdagen er onsdager med oppstart i september. Vinderen Skoles Musikkorps er et felles korps for Vinderen og Slemdal, bestående av cirka 70 medlemmer fordelt på aspirant-, junior- og hovedkorps.

Vi har lange tradisjoner og høye musikalske ambisjoner, samtidig som vi legger stor vekt på sosialt samvær og trivsel. Er per i dag, 8 elever. Instruksjonstimene foregår hovedsakelig på onsdager og torsdager på Vinderen skole.

Hver elev har 30 minutters individuell instruksjonstid. Det kan være mulig å justere instruksjonsdagene etter behov. Vi har en passe stor gruppe som spiller grovmessing.

Vi søker en instruktør som:
Har utdanning fra musikkhøyskole, konservatorium eller tilsvarende. Evner å motivere til spilleglede og musikalsk fremgang. Kan samarbeide godt med musikanter, dirigenter og korpsledere om musikalsk utvikling. Er personlig egnet for stillingen.

Vi tilbyr:
Et inspirerende og sosialt arbeidsmiljø med fokus på musikalsk utvikling og trivsel. Mulighet til å påvirke og utvikle unge musikere. Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.
Lønn etter avtale.

Søknadsprosess:
Send din søknad med CV til:
Vinderen og Slemdal Musikkorps v/ instruksjonsansvarlig
Lili Zhang
E-post: infovsmk@gmail.com
Søknader behandles løpende. Siste søknadsfrist er 1. juli

Mer info om korpset www.vsmk.no

Søk
Driftes av Styreportalen AS