Loppemarked

Korps, loppemarked og dugnadsånd!

Visste du at….
- over 70% av korpsets inntekter kommer fra korpsets to loppemarkeder?
- som utgjør hele 20.000 kroner per barn per år!
- Vinderen skoles musikkorps har det best organiserte loppemarkedet i hele byen? (ikke bare skryt!)
- dersom alle er med blir det mindre arbeid på hver? (barn og voksne)

Først og fremst er jeg overveldet over barnas og de voksnes innsats på høstens loppemarked. I Vinderen skoles musikkorps lever dugnadsånden i beste velgående! Det ligger mye motivasjon og innsatsvilje bak det å kunne lese noter og spille et instrument og dette taes med når det arrangeres loppemarked!

Det er også tydelig at barna syntes det er en stor begivenhet og morsomt å jobbe med hverandre og med oss foreldre. Alle får en fin og god mulighet til å bli bedre kjent og griper sjansen med et åpent sinn. Barna både får og tar ansvar. Det er imponerende å se hvor engasjerte og selvstendige de er når man slipper dem til.

Loppemarkedene er mye arbeid, men stort sett konsentrert rundt to hektiske helger i året. At korpset avholder to loppemarked i året impliserer også at verken voksne eller barn trenger å bake eller avholde kakelotterier hver uke, det er ingen skrapelodd eller loddbøker, dekkskift, snømåking eller annet frivillig arbeid til inntekt for en slunken kasse. Det er kun på årets loppemarkeder at man setter sin private tid til side og gjør noe for dette unike musikalske fellesskapet. Disse midlene gir viktig handlingsrom for styret og gjør det mulig å gi alle musikantene individuell instruksjon, instrumenter (og låneinstrumenter når det trengs), seminarer og korpturer, dirigent og en kontingent på linje med tilsvarende tilbud som fra den kommunale musikkskolen.

Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig arbeidsinnsatsen fra hvert enkelt korpsmedlem og fra foreldrene er; arbeidsmengden på loppemarkedene er relativt konstant, og dersom alle stiller opp blir arbeidsmengden på den enkelte tilsvarende mindre.

Loppemarkedet har alltid vært en svært hyggelig sammenkomst, men oppmøte er dessverre stadig synkende og faren for at markedene blir en maraton for en liten gruppe er en situasjon vi ikke må komme i.

Det er selvfølgelig mange gode grunner til at man en sjelden gang ikke har mulig til å stille på et loppemarked, og det skal man ikke ha dårlig samvittighet for. Likevel er det ikke til å legge skjul på at det er de samme ildsjelene som stiller opp gang på gang og som kommer tidlig og går sent. Uten disse personene ville korpset hatt trange rammevilkår og jeg ber derfor innstendig: Gjør deres aller, aller ytterste for å stille opp på loppemarkedene!
Dette vil lette børen til alle de andre og samtidig bidra til at vi kan fortsette med den korpsdriften vi har hatt til nå.

Har du synspunkter på korpsdriften? Møt opp på årsmøtet!

Beste hilsner fra styreleder Line Valbø