Loppemarked

Loppemarked 

Korpset er vert for et av de mest populære loppemarkedene i Oslo, som vanligvis arrangeres to ganger i året, om våren og høsten.

Dette loppemarkedet er ikke bare en populær aktivitet i nærmiljøet, men også en viktig inntektskilde for korpset. Inntektene fra loppemarkedet er avgjørende for å forhindre utenforskap. Arrangementet bidrar også til å skape samhold og et godt miljø blant de foresatte og musikantene i korpset.

Korpset er heldig som har en svært motivert, engasjert og dyktig loppe komité som tar seg av planlegging og gjennomføring av loppemarkedet. Samtidig deltar foresatte og musikanter aktivt for å bidra til fellesskapet.

Før hvert loppemarked sender loppekomiteen ut en grundig arbeidsliste, som gir klare instruksjoner om hvor hver enkelt skal bidra. Loppemarkedet starter med mottak av lopper på onsdag og torsdag ettermiddag. Fredag ettermiddag brukes til prising og utlegging av varer for salg. Salget foregår på lørdag og søndag. Loppemarkedet avsluttes med at alle bidrar til opprydning. Etter opprydningen feires avslutningen av loppemarkedet med felles pizza.


Neste loppemarked er lørdag 25 mai. og søndag 26. mai 2024

Levering og henting av lopper. Les 
HER
Søk
Driftes av Styreportalen AS