Korpsvakter

Korpsvakter 

Korpsvakt
Hver torsdag er det samspill og da trenger korpset en frivillig fra aspirantene og en frivillig for juniorene og fra hovedkorpset som kan være korpsvakt. Vi opplevde dessverre mye frafall forrige semester. Dette går utover alle barna i korpset. Passer ikke den datoen man er blitt satt opp på må man bytte med noen andre. Ved hver oppstartet sendes det ut en liste når de enkelte av de foresatte er satt opp på vakt.

Korpsvaktens oppgaver:
-Husk å ta bilde av klasserommet før man begynner å rydde vekk pulter og stoler for klasserommet må settes tilbake slik det var før man  begynte.
-Sette opp stoler før samspill/ siste vakt rydde inn stoler
-Rydde pulter (aspiranter)
-Alltid være tilgjengelig
-Sette frem/rydde slagverk
-Lage til frukt og gjøre klart kjeks etc.
-Få barn til og fra pause
-Barna drikker vann under og etter pausen (viktig at mat og sukker ikke setter seg i instrumentet) - flott med drikkeflasker!
-For å holde lave kontingentene som mulig er det de som har korpsvakten som kjøper inn frukt og kjeks når det er samspill.

Vaktlisten frem til sommerferien 2024 ligger 
HER
Søk
Driftes av Styreportalen AS