75-års jubileum - Kåseri

Vinderen Skoles Musikkorps historie 1930 – 2005

Kåseri av Bitte Vatvedt i forbindelse med 75-års jubileum Det var i 1930 at Ellef Ringnes, sønn av storbonden Ellef Ringnes fra Krødsherad som hadde etablert Ringnes Bryggerier i Oslo, klarte å stable på beina et skolekorps for gutter på Vinderen. Det var gjort to forsøk tidligere. Første gang i 1909 og det andre rett etter første verdenskrig. Ellef fant både det ene og andre instrumentet på loftene i Vinderen villaene og på skolens loft. Lærer Hallstein Haug på Vinderen skole ble daglig leder for korpset. Musikkløytnant Ole Hvam ble musikalsk leder. I 1931 gikk Vinderen Guttemusikkorps foran i 17. mai-toget fra Vinderen skole til Hemingbanen. Mødreforeningen ble raskt etablert. De arrangerte utlodninger og foredragsaftener for å skaffe penger til uniformer og instrumenter. De store høydepunktene før krigen ble Tysklandsturene. Ellef Ringnes var generalkonsul for Tyskland. Derfor deltok Vinderen Skoles Guttemusikkorps i 1937 og 1938 på stevnet til den National Sozialistische "Kraft durch Freude" - bevegelsen. 19. juni 1937 skrev Aftenpostens utsendte Halvdan Hylde, blant annet; "Nu svinger de frem foran Hess’ tribune. Den lille kapellmester bukker igjen, slik som man bare lærer det i danseskolen på Vinderen. Og Hess hever smilende armen. Den tordnede applausen og Heilropene som hilste mine små landsmenns spill, ringer ennu i mine ører. Jeg stod og så til øynene rant så fulle at jeg måtte vende meg vekk." Så kom tyskerne til Norge Krigen brakte musikanter og instrumenter til taushet – ingen skole – ingen 17. mai! Etter krigen var nesten alt utstyr vekk., men lærer Haug, musikkløytnant Hvam og mødrene tok tak på nytt.. Instrumentene var borte og det var vanskelig og skaffe nye. I 1949 kom vaktmester Rangvald Nereng til skolen. Han ble en uvurderlig støtte for korpset. Det ble sagt at han nesten var en trollmann til å skaffe instrumenter og annet nødvendig utstyr til korpset. Men gjenreisinga etter krigen gikk tungt. I 1953 tok Per Selberg over som musikalsk leder av et korps på 12 medlemmer. Mødreforeningen gikk nye veier for å samle inn penger til korpset. Nå arrangerte de mannekengoppvisninger. Et svært populært innslag i lokalmiljøet. Fra 1959 kom jentene med i korpset og de skifta navn til Vinderen Skoles Musikkorps! Da Selberg overlot dirigentstokken til Jonny Heier året etter, i 1960, var det 60 aktive musikanter. I 1970 var situasjonen katastrofal. Dirigenter kom og gikk …… - Musikanter bare gikk.. Vaktmester Nereng på skolen var blitt syk, så nå måtte mødreforeningen igjen ta tak og gjøre hele jobben alene. De arrangerte det første loppemarkedet våren 1970 i den gamle stasjonsbygningen på Vinderen. Blokkene på Gaustad kommer opp og med dem entusiastisk foreldre som var opptatt av å ta del i barnas aktiviteter og fritid.. Hele miljøet og korpset blomstrer! Gerhard Dalen og Kjell Gjærevoll overtar den musikalske ledelsen i 1974. En ny æra i korpsets historie tar til. Mødreforeningen skifter navn til Foreldreforeningen og fedre kommer med. De moderne dugnadsholdningene fra Gaustad trekker alle med seg. Det blir eget aspirantkorps som øker tilslutningen og hever nivå i hovedkorpset. Et ungt, stort og stolt korps feiret 45 års jubileum 1. juni 1975 med stort stevne på Ris – som måtte avbrytes på grunn av snøstorm! Fra snøstorm i juni; 70-tallet blir for Vinderen Skoles Musikkorps som for mange andre – som en lang, deilig sommerdag! Gerhard Dalen dirigerte også Slemdal-korpset på den tida – og han fikk på beina et felles Storband av foreldre og de eldste musikantene i begge korpsene. I 1978 reiser korpset på sin første lange utenlandstur siden Tysklandsreisene før krigen. Turen går til England. Blant annet spiller korpset foran Winsor Castle. Visstnok det eneste utenlandske korpset som har fått lov til det. I -79 styrker de korpset med weekend-seminarer. I 1980 feirer 80 musikanter et storslått 50-års-jubileum med konsert i Universitets Aula og konserter i Wien og på Donau. Og større har aldri korpset vært.. Utover på 80-tallet krympa det, men musikanter og foreldre holdt stø kurs. I 1995; 60 musikanter på kretsstevne i Frognerparken. Fra 1998 går korpset målrettet inn i et nytt årtusen mot å bli Norges beste moderne jazz-korps. Odd Andre Elveland tar over taktstokken etter årsskiftet. Foreldreforeningen blir til Norges mest proffe loppe komité som i løpet av de 10 siste åra - sammen med aktive foreldre med topp dugnadsånd - har solgt lopper for 7 millioner kroner til drift av korpset! I dette jubileumsåret er 2005 har korpset 43 musikanter på vei oppover mot nye mål og nye høyder under ny og inspirerende ledelse av Even Skatrud Andersen! Av Bitte Vatvedt 20.11.2005