Kontingent

kontingent

Kontingenten for medlemskap i Vinderens Skoles Musikkorps bestemmes av årsmøtet. Per i dag beløper kontingenten seg til kr. 2500 per halvår. kontingenten dekker instrumentforsikring og ukentlige musikkøvelser med musikklærer samt medlemskap i Norges Musikkorps forbund (NMF)
Søk
Driftes av Styreportalen AS