Juniorkorps

Juniorer

Når aspirantåret er fullført, trer man inn i rollen som junior. Denne fasen varer vanligvis frem til femte klasse. Juniorene samles for ukentlige øvelser på torsdager fra kl. 16.30 – 17.45, og det er viktig at alle er klare til å sette tonene i gang klokken 16:30.

Hver junior får også gleden av individuelle spilletimer med sin musikklærer for det valgte instrumentet, en halvtime én gang i uken. Vi gjør vårt beste for å tilpasse spilletimene til AKS-tiden.

Normalt sett forblir man junior frem til starten av femte klasse. Før sommerferien arrangerer vi helgeturer rundt om i Norge, der både aspiranter og juniorkorps deltar. Vi oppfordrer foreldrene til å bli med på disse turene for å styrke samhørigheten, bygge gode relasjoner og ha det gøy sammen. Vanligvis bidrar korpset økonomisk for at alle skal kunne delta.

Ellers får juniorene delta på DM, seminarer og konserter. Se mer info om dette på terminlisten.  

Dirigenten distribuerer innkallingen til samspill, seminarer og konserter via Spond. Det er avgjørende at alle svarer på innkallingen, da dette er nødvendig for å rapportere til forbundet. Disse svarene danner grunnlaget for korpsets økonomiske støtte fra forbundet.  

Bytte av instrument.
Instrumentbytte krever dedikasjon og ekstra innsats. Musikanter som ønsker å skifte instrument i løpet av året, må forvente å tilbringe ekstra tid i aspirantkorpset for å kunne mestre det nødvendige nivået før de kan delta fullt ut i juniorkorpset. Dette sikrer en jevn overgang og bidrar til at hver musikant oppnår sitt fulle potensiale. Samtidig bør musikanter være oppmerksomme på aldersaspektet, da det kan påvirke overgangen og tilpasningen til det nye instrumentet. Av praktiske og musikalske årsaker må denne avgjørelsen tas i samråd med hovedkorps dirigent/ musikalsk ansvarlig timelærer og styre i korpset.

Dirigenten for juniorene er : 

Mats Hägerlind
mats.hagerlind@gmail.com
Mobil : 48345238
Søk
Driftes av Styreportalen AS