Ledere på tur

Retningslinjer for ledere på korpstur og seminar kan lastes ned her

Ledere på korpstur

Som leder har man spesielt ansvar for den tildelte gruppen samt et felles ansvar for alle musikantene. I forbindelse med konserter har noen spesifikke oppgaver, om nødvendig vil øvrige ledere overta ansvaret for vedkommendes gruppe. Gjør avtaler på forhånd. Programmet for turen er lagt opp med tanke på musikantene. Vi er sammen med musikantene hele tiden, og det er normalt ingen fritid under korpsturen. Det er ikke ok å dra på tur/eget opplegg med eget barn. Å være leder på korpstur er team arbeide.

Når vi har konserter

Selv om noen har hovedansvar for rigging forventes det at alle hjelper til enten med å rigge eller å sørge for at alle musikantene spilleklare i tide. Alle, også musikantene, må hjelpe til med å frakte utstyr til konsertstedet. Rigging betyr at alle instrumenter skal monteres og settes på plass for konserten. Forsterker og høytale skal monteres (kabler) og plasseres. Dersom vi skal bruke mikrofoner skal miksebordet og egen forsterker pakkes ut og monteres. Notestativ skal slåes opp, et til hver musikant. Det er viktig å se til at utpakking av instrumenter skjer et sted slik at vi lett kan holde oversikt over kofferter, bagger med mer under konserten. Alle instrumentkofferter skal lukkes. Under konserten skal alle musikanter ha på sort eller hvit t-shirt med Storband logo. Evt. hettegenser om det er for kaldt.

Det å ha ansvar for en gruppe innebærer følgende:

• Vekking av egen gruppe hver morgen å sant intet annet er avtalt • Sørg for at alle i gruppen stiller til alle måltider • Sørge for at alle i gruppen stiller til riktig tid etter programmet (sjekk av antrekk kan være lurt) • Sørge for at reglene overholdes • Sørge for at ro og leggetider overholdes

I fritiden der musikantene får gå i mindre gruppe gjelder følgende:

• 1-2 ledere har vakt på møtestedet. Dette går på omgang (evt. etter oppsatt liste), slik at alle får variasjon og anledning til å se seg om. • Musikanter til og med ferdig 6. klasse skal alltid være i følge med en voksen. Ledsager oppgaven går på omgang. • Oppgaver/vakter fordeles slik at alle ledere får lik mulighet til egen fritid. Ledere forventes å vise måtehold i forbindelse med alkohol. Øl eller vin i forbindelse med måltidene er ok.