Hovedkorps

Hovedkorps 

Når man har vært aspirant og junior og skal begynne i femteklasse kan man bli tatt opp
i hovedorkestrer hvis man har tilstrekkelige ferdigheter på sitt instrument og er i stand til å møte kravene til hovedkorpsets repertoar.

Hovedkorpset samles for ukentlige øvelser på torsdager fra kl. 18:00 – 20:00 og det er viktig at alle er klare til å sette tonene i gang klokken 18:00. Hvert medlem i hovedkorpset får også gleden av individuelle spilletimer med sin musikklærer for det valgte instrumentet, en halvtime én gang i uken. Vi gjør vårt beste for å tilpasse spilletimene til AKS-tiden.

I tillegg til samspill på torsdagene har hovedkorpset sitt eget band som spiller sammen en torsdag gang i måneden som begynner rette etter samspill.

Før sommerferien arrangerer hovedkorpset en reise til utlandet. Vi oppfordrer foreldrene til å bli med på disse turene for å styrke samhørigheten, bygge gode relasjoner og ha det gøy sammen. Vanligvis bidrar korpset økonomisk for at alle skal kunne delta.

Ellers får musikantene i hovedkorpset delta i DM, seminarer og konserter. Se mer info om dette på terminlisten.   Dirigenten distribuerer innkallingen til samspill, seminarer og konserter via Spond. Det er avgjørende at alle svarer på innkallingen, da dette er nødvendig for å rapportere til forbundet. Disse svarene danner grunnlaget for korpsets økonomiske støtte fra forbundet.

Dirigenten for hovedkorpset og bandet er : 
Nils Andreas Granseth 
nilas.granseth@gmail.com
mobil : 48300118
Søk
Driftes av Styreportalen AS