Forsikring

Forsikring 

Vinderen Skole Musikkorps har forsikringsavtale gjennom Norges Musikkorps Forbund og Tryg Forsikring.

Avtalen gir korpset følgende dekning:
• verdisaksforsikring (instrument, noter, uniform)
• ulykkesforsikring (dødsfall, invaliditet, behandlingsutgifter ved ulykke eller tannskade)
• reiseforsikring (personlig reisegods, reisesyke, hjemtransport)
• kollektiv ansvarsforsikring for korpset (Norden og hele verden)

Forsikringen omfatter alle medlemmer/aspiranter, dirigenter, hjelpeinstruktører og styremedlemmer som er registrert som forsikret i NMFs database. Det er de som er registrert som medlem i Styreportalen til korpset.

Ansvarsforsikringen (hele verden) omfatter de korps som er tilsluttet NMF-forsikringen. Forsikringen omfatter all aktivitet i regi av NMF og alle underliggende ledd. Forsikringen gjelder Forsikring av instrument og utlevert utstyr gjelder heltid i hele verden.

Ulykkesforsikringen gjelder dugnadsarbeid i korpsets regi. Dugnadsarbeid i tilknytning til flytteoppdrag samt vedlikehold av hus, bygninger og båter omfattes ikke. Reise- og Ulykkesforsikringen gjelder under øvelse, konserter, stevner, reiser inkl. opphold som foregår under korpsets ledelse.

Dessuten gjelder forsikringen på direkte reise til og fra hjemmet til øvelse/konsert/stevner/styremøte. Forsikringen gjelder også for forsikrede medlemmer som deltar i andre musikalske aktiviteter enn korpsets vanlige aktivitet, etter avtale med NMF./korpset.

Når et medlem er tilsluttet flere korps skal instrument være forsikret gjennom det korps som er medlemmets hovedkorps.

Forsikring av instrumenter
Hver musikant er dekket av forsikringen for ett instrument, og egenandelen er satt til kr 1000,-. Forsikringsvilkårene er tilgjengelige HER.  Ved eventuelle skader eller tap av instrumenter må det utfylles en skademelding, som er tilgjengelig HER.

Dersom du har spørsmål om instrumenter eller trenger ytterligere informasjon, oppfordrer vi deg til å kontakte den ansvarlige personen for instrumenter i styret. Du finner kontaktinformasjonen under oversikten over styremedlemmer. Styret


Penger å tjene samtidig som du støtter korpset i ditt hjerte!
Tryg Forsikring har en samarbeidsavtale med Norges Musikkorps Forbund (NMF) som kan gi gode penger i korpskassen.

Alle Tryg-kunder som velger NMF som sin forening, får inntil 23 prosent rabatt på sine forsikringer. Samtidig vil 2 prosent av den årlige innbetalingen gå direkte til et korps etter eget valg. Vi delte ut over 14 millioner kroner til norske korps i fjor. Dette er kjærkomne ekstrainntekter for korpset, og pengene kommer uten dugnad, loppemarked eller basarer. Les mer HER

Søk
Driftes av Styreportalen AS