Dugnad

Dugnad

I likhet med mange andre lag og organisasjoner, bidrar medlemmene i korpset også med dugnadsinnsats for fellesskapet. Målet med disse dugnadene er først og fremst å skaffe midler til korpset og samtidig holde medlemskontingenten så lav som mulig. Men for mange er deltakelse på dugnad ikke bare en økonomisk innsats, det er også en sosial aktivitet som styrker fellesskapet og samholdet.

I korpset har vi fire ulike aktiviteter der det er behov for foreldres deltakelse :
 
Hver torsdag ettermiddag er det samspill, og her trenger vi at en av de foresatte pr. gruppe som deltar som korpsvakt. Det blir satt opp en vaktliste ved hver sesongstart, og vanligvis blir det én vakt per familie per sesong.

Når det arrangeres seminarer eller konserter, trenger vi hjelp fra noen av de foresatte til rigging og bespisning etc. Ved hver sesongstart settes det opp en fordelingsplan. Vanligvis blir det en liten dugnad per familie per sesong.

To ganger i året arrangeres det et loppemarked, en hyggelig fellesdugnad for alle. Ved innsamling av lopper kreves det at minst en av foreldrene deltar. Men under selve loppemarkedet, som finner sted på lørdag og søndag, forventes det at begge foreldrene bidrar aktivt, og at barna også hjelper til.

Til slutt, før sommeren arrangeres det en tur for aspiranter/juniorer og for hovedkorpset. Det hadde vært kjempefint om noen av de foresatte kunne være med. Vanligvis dekker korpset en del av kostnadene. Vi setter pris på all hjelp, og det er en flott måte å være involvert i korpsets fellesskap
Søk
Driftes av Styreportalen AS