Dirigenter

Dirigenter 


Dirigenten er den musikalske lederen i korpset. I Vinderens Skoles Musikkorps innebærer dette at det er dirigenten som, i samarbeid med musikklærerne , gir anbefalinger angående valg av instrument, forfremmelser og andre musikkrelaterte beslutninger.


Hoved
-dirigent
Nils Andreas Granseth 
e-post :nilas.granseth@gmail.com
mobil : 48300118

Dirigent for juniorer
Mats Hägerlind
e-post : mats.hagerlind@gmail.com
mobil : 48345238

Dirigent for aspirantar
Gina Grosås Granseth
e-post : g.grosaas@gmail.com
mobil : 92631347  

Søk
Driftes av Styreportalen AS