Aspirantkorps

Aspiranter 

Å starte i skolekorpset er en spennende reise, og alle begynner som aspiranter. Mange blir med allerede i 2. eller 3. klasse, men vi ønsker også hjertelig velkommen til eldre elever som aspiranter.

Sammen øver aspirantene en gang i uken på torsdager fra kl. 16.30 – 17.45, og det er viktig at alle er klare til å spille klokken 16:30. I tillegg får hver aspirant individuelle spilletimer med sin musikklærer for det valgte instrumentet, en halvtime én gang i uken. Vi streber etter å tilpasse spilletimene til AKS-tiden.

Etter aspirantåret blir man forfremmet til juniornivå. Før sommerferien arrangerer vi helgeturer et sted i Norge, der både aspiranter og juniorkorps deltar. Vi oppmuntrer foreldre til å være med på disse turene for å styrke samhørigheten, skape gode relasjoner og ha det moro sammen. Vanligvis støtter korpset denne turen økonomisk.

Ellers får aspirantene delta på seminarer og konserter. Se mer info om dette på terminlisten.

Dirigenten distribuerer innkallingen til samspill, seminarer og konserter via Spond.
Det er avgjørende at alle svarer på innkallingen, da dette er nødvendig for å rapportere til forbundet. Disse svarene danner grunnlaget for korpsets økonomiske støtte fra forbundet.

Bytte av instrument.
Instrumentbytte krever dedikasjon og ekstra innsats. Musikanter som ønsker å skifte instrument i løpet av året, må forvente å tilbringe ekstra tid i aspirantkorpset for å kunne mestre det nødvendige nivået før de kan delta fullt ut i juniorkorpset. Dette sikrer en jevn overgang og bidrar til at hver musikant oppnår sitt fulle potensiale. Samtidig bør musikanter være oppmerksomme på aldersaspektet, da det kan påvirke overgangen og tilpasningen til det nye instrumentet. Av praktiske og musikalske årsaker må denne avgjørelsen tas i samråd med hovedkorps dirigent/ musikalsk ansvarlig timelærer og styre i korpset.

Dirigenten for aspirantene er :
Gina Grosås Granseth
g.grosaas@gmail.com
mobil : 92631347

Søk
Driftes av Styreportalen AS