Velkommen til "Street-parade" seminar 29. og 30. mars!

Velkommen til "Street-parade" seminar 29. og 30. mars! 

NB: Merk datoene - det har tidligere gått ut en epost med gal dato, mens korpskalenderen har hatt riktig dato hele veien.

Sted: Ris menighetshus ved Ris kirke. Skolen er opptatt - derfor nytt sted.  Tid: Hovedkorpset møter lørdag kl. 11 - 16 og søndag kl. 12-15.  Juniorkorps møter kun søndag kl. 12-15.

Dette blir kickstart på alle marsjene til 17. mai - og marsjøvelser ute.

Viktig, husk: varmt tøy for marsjering ute,  og note-klype, marsjhefte og instrument

Ta med note-klype og marsjhefte på alle torsdagsøvelser fremover nå, - med start i dag, torsdag 20.03. Si ifra dersom noen mangler utstyr.