Velkommen til stjernedryss torsdag 7. mai kl. 17.00 - 18.00!

Velkommen til stjernedryss torsdag 7. mai kl. 17.00 - 18.00!
Kl. 16:30              Oppmøte Juniorer

Kl. 17:00:             Oppmøte Hovedkorps og Aspiranter (og foreldre!)

Kl. 17:00-18:00   Stjernedryss for Hovedkorps, Juniorer og Aspiranter. 

Nye Aspiranter og juniorer får utdelt uniform. 

Veldig hyggelig om foreldre er med fra kl. 17.00.

 

Etter Stjernedryss er det marsjøvelse for alle musikantene (inkl. juniorer og aspiranter).

Avslutning: 19:00 for juniorer og aspiranter,  19:45 for hovedkorps, 20.45 for band.