Tusen takk for vel overstått loppemarked!

Kjære alle!

Tusen, tusen takk for vel overstått loppemarked!

Korpskassen har fått tilført en signifikant sum til betaling av instruktører, dirigent, notekjøp, instrumentvedlikehold, seminar, korpstur, bowling m.m.

Det ligger utrolig mange dugnadstimer bak et godt arrangert loppemarked, både fra foreldre, musikanter, søsken, besteforeldre, eksmusikanter og deres foreldre, og andre frivillige! Det er en fantastisk innsats som gjøres!

Den største takken går selvsagt til Loppekomiteen, vi er alle utrolig imponert over den jobben dere gjør!

Loppekomiteen trenger også nye krefter - si fra om du har lyst til å ta i et tak - all frivillighet er kjærkommen.

I og med at Ris skole skal pusses opp, må loppemarkedene for de neste to år avvikles på alternativ måte.

Neste loppemarked er berammet til 24. og 25. oktober 2014, så hold av dagene før og helgen allerede nå, vi vil trenge dere alle!

Takk og takk!