MARSJSEMINAR FOR HOVEDKORPSET, SØNDAG 10. APRIL KL 11.00- 1600

TID: søndag 10. april Kl 11.00- 16.00.
STED: Oppmøte Vinderen Skole, samlingssalen.
HUSK: Noteklype, marsjhefte og de marsjnotene dere har! Kle deg etter været - vær forberedt på marsjering og øvelse ute.*/

Marsjering er ikke lært i en håndvending, det er noe vi gjør sammen, og derfor begynner vi tidlig. Som innledning til årets 17. mai forberedelser har vi marsjseminar for å få en god start. Det er derfor VIKTIG at ALLE i hovedkorpset møter på seminaret.