Årsmøte torsdag 12.02 kl. 20.00.

Hei og velkommen til årsmøte torsdag 12. februar kl. 20.00.
 Innkalling, årsberetning og budsjettforslag for 2015,
samt forslag til endring av opplæringstilbudet for aspirantene er sendt til alle pr. mail.

 Resultatregnskap for 2014 vil bli ettersendt i begynnelsen av neste uke.